Login: Hasło:  

Sprawdź oryginalne i nowatorskie rozwiązanie przeznaczone do:
-szybkiego wyszukiwania w zbiorach do milion milionów rekordów,
-przechowywania danych z wysokim współczynnikiem kompresji,
-aktualizacji danych.

Cechy charakterystyczne:
-obsługa do 30.000 użytkowników,
-brak ograniczeń na wielkość danych,
-możliwość wykorzystywania wielu wersji językowych (UTF-8),
-dostęp do danych zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami,
-wykorzystanie silnej kryptografii do ochrony kanałów transmisji,
-niewielkie wymagania zasobowe (CPU, RAM, transfer danych),
-rozproszenie przetwarzania,
-wysoka skalowalność,
-wieloplatformowość.

Aplikacja napisana w C, od strony klienta nie wymaga instalacji, wykorzystuje wyłącznie przeglądarkę. Konwersja danych źródłowych do postaci wykorzystywanej przez system zapewnia wielokrotne zmniejszenie zapotrzebowania na nośniki. Wersja demonstracyjna o nazwie 'BAZA TESTOWA' jest dostępna podając niepoprawne login/hasło + . Eksploatacja wygenerowanej 'BAZY TESTOWEJ' (PC, laptop Intel 2 core, 1.86 GHz, 2GB RAM, Ubuntu 10.10, 50 użytkowników, 20.000.000 obiektów), daje średni czas oczekiwania na odpowiedź poniżej 1 sek.

Kliknięcie spowoduje:
porzucenie bieżących czynności wykonanie aktualnej czynności, rownoważne ENTER
pomoc kontekstowa przejście do porcji bieżąca-1, równoważne PgDn
koniec sesji, równoważne Esc przejście do porcji bieżąca+1, równoważne PgUp
skasowanie warunku wyświetl dane warunku

Przykładowa struktura danych 'BAZA TESTOWA'
13|BAZA TESTOWA
NA,Nazwisko
IM,Imię
OI,Imię ojca
MI,Imię matki
NR,Nazwisko rodowe
MU,Miejsce urodzenia
RR,Rok urodzenia
MM,Miesiąc urodzenia
DD,Dzień urodzenia
MZ,Miejsce zamieszkania  
UL,Ulica
ND,Nr domu
NM,Nr mieszkania
Legenda:
13  ilość pozycji w zbiorze
|   pipe
NA
... prefiksy
NM

Użytkownik dla Swojej instalacji zleca/przygotuje dane źródłowe w postaci sekwencyjnego zbioru tekstowego w którym każdą pozycję kończy "|" pipe (lub inny niewykorzystywany). Rekord kończy NL.